REFUNDÁCIA REPREZENTANTOV SMTA NA VRCHOLNÝCH PODUJATIACH

REFUNDÁCIA REPREZENTANTOV SMTA NA VRCHOLNÝCH PODUJATIACH

Na rok 2023 SMTA vyhradila 7 000€ na reprezentáciu. Táto suma poslúži ako refundačný balík pre reprezentantov SMTA na Majstrovstvách Sveta Seniorov a U23 v Thajsku, Majstrovstvách Európy U23 a Juniorov v Turecku a Európskych Hrách v Poľsku.

Najdôležitejšie a najcennejšie sú výsledky predovšetkým zo seniorskej A kategórie, preto zisk medaile v tejto kategórii je bodovo najviac ohodnotený v refundačnom balíčku.

Na Majstrovstva Sveta Seniorov a U23 bolo vyhradených 4000€ ako na najdôležitejšie podujatie v roku 2023. 2000€ bolo vyhradených na Európske Hry (ME seniorov) a na ME Juniorov a U23 1000€ (viď. Tabuľka č.1).

Podujatie IFMA v roku 2023 Suma v refundačnom balíku
Majstrovstvá Sveta 2023 Seniorov a U23 4 000€
Majstrovstvá Európy 2023 U23 a Juniorov 1 000€
Európske Hry 2023 -ME Seniorov 2 000€

tabuľka č.1

Na základe získanej medaily na vrcholnom podujatí získa zápasník body podľa tabuľky č.2

Podujatie IFMA v roku 2023 výsledok Počet bodov
Majstrovstvá Sveta 2023 1.miesto A kategória 6 bodov
2.miesto A kategória 4 body
3.miesto A kategória 2 body
Majstrovstvá Sveta 2023 1.miesto U23 5 bodov
2.miesto U23 3 body
3.miesto U23 1 bod
Majstrovstvá Európy 2023 1.miesto U23 3 body
2.miesto U23 2 body
3.miesto U23 1 bod
1.miesto Juniori 3 body
2.miesto Juniori 2 body
3.miesto Juniori 1 bod
Európske Hry 1.miesto A kategória 5 bodov
2.miesto A kategória 3 body
3.miesto A kategória 1 bod

tabuľka č.2

Taktiež úspešný reprezentanti z predošlého roku získajú body za získané medaily z predošlého roku na vrcholnom podujatí IFMA (tabuľka č.3).

Podujatie IFMA v roku 2022 výsledok Počet bodov
Svetové Hry 2022 1.miesto A kategória 7 bodov
2.miesto A kategória 5 body
3.miesto A kategória 3 body
Majstrovstvá Sveta 2022 1.miesto A kategória 6 bodov
2.miesto A kategória 4 body
3.miesto A kategória 2 body
  1.miesto U23 5 bodov
2.miesto U23 3 body
3.miesto U23 1 bod
  1.miesto Juniori 5 body
2.miesto Juniori 3 body
3.miesto Juniori 1 bod
Majstrovstvá Európy 2022 1.miesto A kategória 5 bodov
2.miesto A kategória 3 body
3.miesto A kategória 1 bod
1.miesto U23 3 body
2.miesto U23 2 body
3.miesto U23 1 bod
  1.miesto Juniori 3 body
2.miesto Juniori 2 body
3.miesto Juniori 1 bod

tabuľka č.3

Suma na dané vrcholné podujatie IFMA v roku 2023 bude rozdelená na 2 časti. 70% sumy sa prerozdelí pre úspešných medailistov z daného turnaja a 30% sumy úspešným medailistom z vrcholných podujatí v roku 2022, ktorú budú reprezentovať SMTA na danom podujatí v roku 2023. (tabuľka č.4)

Podujatie IFMA v roku 2023 Suma z refundačného balíka (70% za výsledok na danom turnaji) Suma z refundačného balíka (30% za výsledky v predošlom roku 2022)
Majstrovstvá Sveta Seniorov a U23 2 800€ 1 200€
Majstrovstvá Európy U23 a Juniorov 700€ 300€
Európske Hry / ME Seniorov 1 400€ 600€

tabuľka č.4

Taktiež aby sa zvýšila motivácia zúčastňovať sa Majstrovstiev Slovenska, tak každý víťaz Majstrovstiev Slovenska získa 1 bod pre refundáciu. Ráta sa vždy výsledok z posledných Majstrovstiev Slovenska pred vrcholným podujatím IFMA.

Vzorec na výpočet sumy pre refundáciu:
Zápasník A získal v minulom roku 2022 striebro na MS seniorov – zisk 4 bodov
Zápasník A získal v minulom roku 2022 zlato na Majstrovstvách Slovenska – zisk 1 bodu
Celkovo teda zápasník A získal v minulom roku 2022 5 bodov pre refundáciu.

Zápasník B získal v minulom roku 2022 striebro na ME U23 – zisk 2 bodov
Zápasník B získal v minulom roku 2022 zlato na Majstrovstvách Slovenska – zisk 1 bodu
Celkovo teda zápasník B získal v minulom roku 2022 2 body pre refundáciu.

Zápasník A a B idú na Majstrovstvá Sveta Seniorov 2023. Za úspechy za minulý rok 2022 sa refunduje suma 1200€ a tá sa rozdelí medzi týchto dvoch zápasníkov nasledovne:
suma pre zápasníka = 30% z refundačného balíka na daný turnaj / (spoločný súčet bodov za výsledky v roku 2022) * počet bodov daného zápasníka
Zápasník A dostane = 1200 / (5+3) x 5
Zápasník A dostane = 1200 / 8 x 5
Zápasník A dostane = 750€

Zápasník B dostane = 1200 / (5+3) x 3
Zápasník B dostane = 1200 / 8 x 3
Zápasník B dostane = 450€

Takýmto istým vzorcom sa bude rozdelovať aj druhá časť refundačného balíka (70%) na dané vrcholné podujatie IFMA. Teda na základe výsledku z daného turnaja.

Suma refundačného balíka môže byť maximálne do výšky celkových nákladov reprezentanta na dané vrcholné podujatie.

Leave a Reply