Použitie verejných zdrojov

Príjem a použitie verejných prostriedkov

 • Slovenská Muay Thai Asociácii bol v roku 2022 poskytnutý príspevok zo štátneho rozpočtu vo výške 37 811 Eur
  • prijatie a použitie verejných zdrojov január 2022 BV202201
  • prijatie a použitie verejných zdrojov február 2022 BV202202
  • prijatie a použitie verejných zdrojov marec 2022 BV202203
  • prijatie a použitie verejných zdrojov apríl 2022 BV202204
  • prijatie a použitie verejných zdrojov máj 2022 BV202205
  • prijatie a použitie verejných zdrojov jún 2022 BV202206
  • prijatie a použitie verejných zdrojov júl 2022 BV202207
 • Slovenskej Muay Thai Asociácii bol v roku 2021 poskytnutý príspevok zo štátneho rozpočtu vo výške 30 000 Eur.
 • Slovenskej Muay Thai Asociácii bol v roku 2020 poskytnutý príspevok zo štátneho rozpočtu vo výške 30 000 Eur.
 • Slovenskej Muay Thai Asociácii bol v roku 2019 poskytnutý príspevok zo štátneho rozpočtu vo výške 17 644 Eur.
 • Slovenskej Muay Thai Asociácii bol v roku 2018 poskytnutý príspevok zo štátneho rozpočtu vo výške 5 000 Eur. Vyúčtovanie dotácií za rok 2018

 

Konferencia SMTA

Predsedníctvo SMTA

 • zápisnica zo zasadnutia predsedníctva SMTA dňa 24.2.2022
 • zápisnica zo zasadnutia predsedníctva SMTA dňa 11.7.2022

Ostatné interné smernice SMTA