Zasadnutie orgánov

Konferencia SMTA

Predsedníctvo SMTA

  • zápisnica zo zasadnutia predsedníctva SMTA dňa 24.2.2022
  • zápisnica zo zasadnutia predsedníctva SMTA dňa 11.7.2022
  • zápisnica zo zasadnutia predsedníctva SMTA dňa 03.06.2023
  • zápisnica zo zasadnutia predsedníctva SMTA dňa 04.05.2024