Monika Chochlíková sa stala členkou Rady ministra pre šport!

Ministerstvo Školstva, Vedy, Výskumu a Športu obnovuje Radu ministra pre šport.
Rada bude prierezová, namiesto doterajších 32 zástupcov najmä športových zväzov ju budú tvoriť osobnosti rôznych odvetví a profesií, s ktorými šport súvisí, alebo ovplyvňuje. Ministerstvo si v snahe o zapojenie čo najviac ľudí do športu uvedomuje potrebu športovej diverzity, ktorú okrem iného predstavujú aj športy, ktoré v súčasnosti nie sú v centre záujmu štátu, najmä tie, ktoré aj keď nemajú veľkú základňu športovcov, dynamicky rastú, oslovujú aj neorganizovanú verejnosť, sú zdraviu prospešné a môžu byť zaujímavé pre divákov.
Rada ministra sa bude stretávať 4 krát za rok, ministerstvo na nej bude prezentovať svoje vízie, intervencie v oblasti športu a prípravu strategických rozhodnutí. Účastníci sa budú mať možnosť vyjadriť k prezentovaným materiálom a ovplyvniť svojím poradným hlasom procesy tvorby verejných politík v športe!

Obrovský úspech sa podarilo Slovenskej Muaythai Asociácii, ktorá nominovala do Rady ministra pre šport Mgr. Moniku Chochlíkovú! Tá vo výberovom konaní a v pohovore uspela zo 14 kandidátov a pán Minister si ju vybral ako zástupkyňu pre malé a stredne veľké športy a športové zväzy v Rade ministra pre šport! Na poli politickej diplomacie je toto pre slovenský thaibox jeden z najväčších úspechov, ktorý určite napomôže rastu nielen thajského boxu, ale bojovým a menším športom celkovo!

Monika Chochlíková nie je len jedna z najlepších športovcov a reprezentantov na poli bojových športov, ale je taktiež členkou Vojenského športového centra DUKLA. Tento rok úspešne ukončila taktiež magisterské štúdium na Masarykovej univerzite v Brne v obore Športový Manažment. Vďaka tomu má potrebné znalosti a vzdelanie v obore, ktoré bude môcť aplikovať aj priamo v praxi pri presadzovaní záujmov malých a stredne veľkých športov!

Srdečne gratulujeme a držíme palce!

Leave a Reply