Hodnotenie Projektu Modernizácia športovej infraštruktúry prezidentom SMTA, Vladimírom Moravčíkom

Projekt Modernizácie športovej infraštruktúry, ktorý realizovala Slovenská Muaythai Asociácia s finančnou podporou MŠVVaS naplnil svoje očakávania.

Moderné vybavenie splnilo účel svojho využitie a okamžite si získalo veľmi pozitívne ohlasy športovej ale aj laickej verejnosti. Vďaka svoju využitiu napomáha v príprave a ich športovom raste reprezentantom a talentovanej mládeže Slovenskej Muaythai Asociácie.

“Projekt Modernizácia športovej infraštruktúry v obrovskej miere pomohlo rastu našej Slovenskej Muaythai Asociácie obrovskými krokmi vpred. Vďaka tomu projektu pre náš národný športový zväz bude práca s talentovanou mládežou a našimi ćlenmi jednoduchšia a predovšetkým efektívnejšia. Verím, že tento projekt nám pomôže vychovať budúcich úspešných reprezentantov Slovenska na medzinárodnom fóre a že podobné projekty nám budú pomáhať v raste aj v budúcnosti.” hodnotí president SMTA, Vladimír Moravčík.

Leave a Reply