Usmernenie pre členské kluby SMTA k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR k prevádzke vonkajších športovísk

Slovenská Muaythai Asociácia
Rudohorská 31
974 11 Banská Bystrica

V Banskej Bystrici dňa 24.04.2020

Usmernenie pre členské kluby SMTA k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR
č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport


Vážené členské kluby SMTA, týmto usmernením Vás žiadame o prísne dodržiavanie nasledovných usmernení špecifických pre Muaythai ako aj všeobecných podmienok pre vonkajšie športové aktivity uvedené nižšie.

  • – nesmie sa vykonávať nácvik techník na lapách
  • – nesmie sa vykonávať nácvik techník vo dvojici ( sparing )
  • – nesmie vykonávať akýkoľvek typ tréningu vyžadujúci kontakt do vzdialenosti menej ako 2 metre
  • – skupinový tréning nesmie presiahnuť počet 5 osôb na rozlohu 30 x 30 m
  • povolený je nácvik techník na rôznych aparátoch ( vreciach ) samostatne ak bude zachovaná vzdialenosť 2 metre od ďaľších športovcov.
  • Akýkoľvek tréning musí byť organizovaný pod vedením športového odborníka ( držiteľa trénerskej kvalifikácie so športovou špecializáciou na konkrétny typ tréningu )

Všeobecné podmienky pre vonkajšie športové aktivity vykonávané organizovaným spôsobom pod vedením športového odborníka:

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Usmernenie_hlavneho_hygienika_SR_sportoviska.pdf?fbclid=IwAR2NYPkpwhg-sLPvsQsyb4jAd-2BnooGxA3n74aZstVHR3YImrhQZ8STsi8

Leave a Reply