Banskobystrické Športové gymnázium rozširuje výučbu bojových športov

Opäť je tu čas, kedy sa žiaci a žiačky končiaci základnú školu musia rozhodnúť, čo ďalej. Prihlášky na stredné školy, kde sa vyžaduje aj talentová skúška, treba odovzdať do 20. februára.

Talentové skúšky sú samozrejmosťou aj v banskobystrickom Športovom gymnáziu (Trieda SNP 54), ktoré sa od 1. januára tohto roku transformuje na Strednú športovú školu.

V školskom roku 2019/2020 otvára dve triedy v odbore športové gymnázium a jednu triedu v odbore športový manažment. Novinkou je, že športová trieda so zameraním na thajský box sa od budúceho školského roka rozširuje o ďalšie bojové športy, a to  klasický box, K 1 (kombinácia MuayThai, karate a ďalších bojových umení) a MMA (Mixed Martial Arts – zmiešané bojové umenia).

Stredná športová škola Muay_Thai

Iniciátormi projektu výučby thajského boxu (MuayThai) v Športovom gymnáziu (Strednej športovej škole) sú niekoľkonásobný majster sveta v MuayThai a prezident Slovenskej MuayThai asociácie (SMTA) Vladimír Moravčík a jeho manažér a hlavný kontrolór SMTA Vladimír Piperek.

Obaja sa podpísali pod vznik športového komplexu Šport Zóna na banskobystrickom sídlisku Rudlová – Sásová, klubu Dracula Gym a SMTA. A obidvaja sa už dlhodobo snažia o rozvoj thajského boxu a jeho príbuzných športov. Preto sa rozhodli rozšíriť spoluprácu so Športovým gymnáziom, kde sa im thajský box podarilo začleniť do výučby už minulý školský rok.

Piperek_Moravčík s deťmi v ringu

„Hlavnou myšlienkou nášho projektu je dať záujemcom o čoraz populárnejšie bojové športy možnosť plnohodnotne trénovať a zároveň študovať. Vzdelávanie mladých športovcov je veľmi dôležité,“

hovorí Vladimír Piperek.

V športovej triede so zameraním na thajský box sa trénuje dvojfázovo, teda aj v doobedňajších hodinách, počas vyučovania. Tréningy vedie Vladimír Moravčík. Študenti a študentky majú možnosť internátneho ubytovania, regenerácie zdarma (sauna, masáže), stravovania v školskej jedálni a ďalšie benefity.

„Absolventi a absolventky Strednej športovej školy získajú po štvorročnom štúdiu úplné stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou a druhý alebo tretí kvalifikačný stupeň trénerskej licencie, podľa vybraného študijného odboru a športovej špecializácie. V štúdiu môžu pokračovať na Univerzite Mateja Bela, Katedre telovýchovy a športu, alebo vykonávať trénerskú činnosť,“

vysvetľuje  Piperek.

dracula gym

Športové gymnázium (Stredná športová škola) v Banskej Bystrici bude prijímať žiakov a žiačky 9. ročníka základných škôl na štúdium po úspešnom absolvovaní talentových skúšok. Tie musia absolvovať aj všetci záujemcovia o výučbu thajského boxu a ďalších bojových športov. Talentové skúšky sa budú konať 27. marca 2019.

A ako dodáva Vladimír Piperek:

„Keďže sa jedná o športovú triedu, prihliadať sa bude, samozrejme, na pohybové vlastnosti, talent a cieľavedomosť.“

Možnosť vzdelávať sa a zároveň športovať a spoznávať bojové umenia, je jedinečná. Tým, ktorí sa ešte rozhodujú čo ďalej, pripomíname, že termín odovzdania prihlášok je 20. február 2019. Viac informácií získate na na www.sportzonabb.sk a http://www.sgbb.eu.sk/.

dracula gym1

Článok bol publikovaný dňa 04.02.2019 na portáli www.bystricoviny.sk

Leave a Reply