Klub SMTA

TEST klub

Právna forma klubu: Občianske združenie

IČO: 45 225 223

Doručovacia adresa: Rudohorská 30, 974 11 Banská Bystrica

Tréneri:
Ján Bojovný
Ivan Bojovný

Zodpovedná osoba za klub
Ivan Bojovný, 0905 123 456, ivan.bojovny@gmail.com

www.klubmuaythai.sk

Facebook
Instagram