Povinné zverejňovanie

  • Slovenskej Muay Thai Asociácii bol v roku 2019 poskytnutý príspevok zo štátneho rozpočtu vo výške 17 644 Eur.
  • Slovenskej Muay Thai Asociácii bol v roku 2018 poskytnutý príspevok zo štátneho rozpočtu vo výške 5 000 Eur. Vyúčtovanie dotácií za rok 2018