Povinné zverejňovanie

  • Slovenskej Muay Thai Asociácii bol v roku 2021 poskytnutý príspevok zo štátneho rozpočtu vo výške 30 000 Eur.
  • Slovenskej Muay Thai Asociácii bol v roku 2020 poskytnutý príspevok zo štátneho rozpočtu vo výške 30 000 Eur.
  • Slovenskej Muay Thai Asociácii bol v roku 2019 poskytnutý príspevok zo štátneho rozpočtu vo výške 17 644 Eur.
  • Slovenskej Muay Thai Asociácii bol v roku 2018 poskytnutý príspevok zo štátneho rozpočtu vo výške 5 000 Eur. Vyúčtovanie dotácií za rok 2018